Γλυκαντικές ουσίες

Ασπαρτάμη

Ασπαρτάμη

Σακχαρίνη νατρίου

Σακχαρίνη νατρίου

Κυκλαμικό νάτριο (E952)

Κυκλαμικό νάτριο (E952)

Σχεδιάσμος διαδρομής