μηχανήματα

gr: Cepi Loading cell

gr: Cepi Loading cell

Sinmag Deck oven SE941F

Sinmag Deck oven SE941F

Αυτόματη γραμμή για bagels και μπαγκέτες Jac Automated Simplifi

Αυτόματη γραμμή για bagels και μπαγκέτες Jac Automated Simplified production line LPS

Αυτόματο διαχωριστικό με κάλυμμα ασφάλισης Jac Automatic diviso

Αυτόματο διαχωριστικό με κάλυμμα ασφάλισης Jac Automatic divisor-moulder Paniform

Sinmag SM20LS Πλανητικός αναδευτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα

Sinmag SM20LS Πλανητικός αναδευτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα

Κάντε ένα μαχαίρι πλέξης μια γραμμή

Κάντε ένα μαχαίρι πλέξης μια γραμμή

Σχεδιάσμος διαδρομής