Επικοινωνια

Τα στοιχεία αποστελλόνται, παρακαλώ περιμένετε…

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κεντρικά γραφεία

σωτερική αγορά Βουλγαρίας έδρα και αποθήκη Σόφια

Domestic market
Central office and warehouse  

 

Sofia 1528, NPZ Iskar, st. "5007"-1

 

Tel.: +359885049429

Tel.: +359884967584

Tel.: +359879484666

+359886339371

 

email: export@lobbi.eu 

 

 www.lobbi.eu   www.lobbiplast.com

Export countries 

 

Tel.: +359885049429

Tel.: +359884967584

Tel.: +359879484666

+359886339371

 

email: export@lobbi.eu

 

 

 

 

 

 www.lobbi.eu   www.lobbiplast.com

Σχεδιάσμος διαδρομής