Κακάο σε σκόνη
Κακαο 10-12%

Κακαο 10-12%

Αλκαλικο κακαο σε σκονη 22-24%

Αλκαλικο κακαο σε σκονη 22-24%

Σχεδιάσμος διαδρομής