Κρέμα γάλακτος και κρέμες

CREME FRISCHLI SOUR CREAM 10 %

CREME FRISCHLI SOUR CREAM 10 %

Frischli CHOCOLATE MILK DRINK UHT 0.5l

Frischli CHOCOLATE MILK DRINK UHT 0.5l

Milk Semi Skimmed UHT 1.5%

Milk Semi Skimmed UHT 1.5%

Κρέμα γάλακτος  35.01%

Κρέμα γάλακτος 35.01%

Kitchen Chef's Cream UHT 10%

Kitchen Chef's Cream UHT 10%

Milk Fullcream UHT 3.5%

Milk Fullcream UHT 3.5%

Frischli WHIPPING CRÈME UHT 35% - 10l

Frischli WHIPPING CRÈME UHT 35% - 10l

Kitchen Yoghurt UHT 3.5%

Kitchen Yoghurt UHT 3.5%

GRIZLI Κρέμα ζαχαροπλαστικής για χτύπημα 27%

GRIZLI Κρέμα ζαχαροπλαστικής για χτύπημα 27%

Κρέμα ζαχαροπλαστικής για χτύπημα Crema Blanco 25%

Κρέμα ζαχαροπλαστικής για χτύπημα Crema Blanco 25%

HORNO Cocoa cream with hazelnut flavor - thermostable

HORNO Cocoa cream with hazelnut flavor - thermostable

KAYA cocoa cream with hazelnut aroma

KAYA cocoa cream with hazelnut aroma

SICAO DARK Dark chocolate

SICAO DARK Dark chocolate

SICAO WHITE White cream with white chocolate

SICAO WHITE White cream with white chocolate

Sacher Superm Σοκολάτα επικάλυψη-γάνωμα

Sacher Superm Σοκολάτα επικάλυψη-γάνωμα

Σχεδιάσμος διαδρομής