Μηχανήματα για ψωμί

Scalpel knife for decorating bread

Scalpel knife for decorating bread

Sinmag Deck oven SE941F

Sinmag Deck oven SE941F

Wooden rattan shape - round for rising bread

Wooden rattan shape - round for rising bread

Wooden rattan shape - triangular for rising bread

Wooden rattan shape - triangular for rising bread

Wooden rattan form - a small round for rising bread

Wooden rattan form - a small round for rising bread

Αυτόματη γραμμή για bagels και μπαγκέτες Jac Automated Simplifi

Αυτόματη γραμμή για bagels και μπαγκέτες Jac Automated Simplified production line LPS

Sinmag SM20LS Πλανητικός αναδευτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα

Sinmag SM20LS Πλανητικός αναδευτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα

Wood rattan shape - oblong big for rising bread

Wood rattan shape - oblong big for rising bread

Αυτόματο διαχωριστικό με κάλυμμα ασφάλισης Jac Automatic diviso

Αυτόματο διαχωριστικό με κάλυμμα ασφάλισης Jac Automatic divisor-moulder Paniform

Wood rattan shape - oblong for rising bread

Wood rattan shape - oblong for rising bread

Κάντε ένα μαχαίρι πλέξης μια γραμμή

Κάντε ένα μαχαίρι πλέξης μια γραμμή

Σχεδιάσμος διαδρομής