Машини за хлебопроизводство
Sinmag Basic 5L - механичен планетарен миксер

Sinmag Basic 5L - механичен планетарен миксер

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofe

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofer with automatic unloading BA pro

Автоматична линия за франзели и багети Jac Automated Simplified

Автоматична линия за франзели и багети Jac Automated Simplified production line LPS

Автоматична линия за хляб с пруфер, делител за тесто и оформите

Автоматична линия за хляб с пруфер, делител за тесто и оформител за франзели Jac Automated Bread Line PRO + P12ST

Автоматична линия за хляб с пруфер, делител за тесто и оформите

Автоматична линия за хляб с пруфер, делител за тесто и оформител за франзели Jac Automated Bread Line PRO + P17ST

Автоматична линия за хляб с пруфер, делител за тесто и оформите

Автоматична линия за хляб с пруфер, делител за тесто и оформител за франзели Jac Automated Bread Line Proline

Бункер за тесто Gostol HOPPER FOR DOUGH LP

Бункер за тесто Gostol HOPPER FOR DOUGH LP

Вертикален формител за франзели и багети Jac Horizontal moulder

Вертикален формител за франзели и багети Jac Horizontal moulder HF

Етажна подова пещ Sinmag Deck oven SE921F

Етажна подова пещ Sinmag Deck oven SE921F

Етажна подова пещ Sinmag Deck oven SE941F

Етажна подова пещ Sinmag Deck oven SE941F

Конвейерни линии

Ламинатор за тесто Sinmag Dough sheeter SM 520A

Ламинатор за тесто Sinmag Dough sheeter SM 520A

Машина за закваска и квас на тесто Jac Sourdough fermentor Trad

Машина за закваска и квас на тесто Jac Sourdough fermentor Tradilevain TL220

Машина за закваска и квас на тесто Jac Sourdough fermentor Trad

Машина за закваска и квас на тесто Jac Sourdough fermentor Tradilevain TL40

Машина за ферментиране на закваска за тесто Jac Sourdough ferme

Машина за ферментиране на закваска за тесто Jac Sourdough fermentor Tradilevain TL105

Машина-окръглител за тесто Sinmag Conical rounder SMQ10

Машина-окръглител за тесто Sinmag Conical rounder SMQ10

Пещ за пица Sinmag Pizza oven SFP C20E

Пещ за пица Sinmag Pizza oven SFP C20E

Пещ за пица Sinmag Pizza oven SFP C36E

Пещ за пица Sinmag Pizza oven SFP C36E

Пещ за пица Sinmag Pizza oven SFP C40E

Пещ за пица Sinmag Pizza oven SFP C40E

Програмируем фиксиран конвектомат Sinmag Fixed rack convection

Програмируем фиксиран конвектомат Sinmag Fixed rack convection oven RV01

Формовъчен делител с преса Jac Moulding divider with press-plat

Формовъчен делител с преса Jac Moulding divider with press-plate Diviform +

Хлеборезачна машина Sinmag Bread slicer PRIMO

Хлеборезачна машина Sinmag Bread slicer PRIMO

Sinmag Europe SE7l Планетарен миксер 7л

Sinmag Europe SE7l Планетарен миксер 7л

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofe

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofer with automatic unloading BA L

Вертикален формител за багети с контрол на скоростта Jac Vertic

Вертикален формител за багети с контрол на скоростта Jac Vertical moulder Forma

Ламинатор за тесто Sinmag SM 520S

Ламинатор за тесто Sinmag SM 520S

Машина-окръглител за тесто Sinmag Conical rounder SMQ20

Машина-окръглител за тесто Sinmag Conical rounder SMQ20

Устройство за повдигане и изсипване на купи Gostol BOWL LIFTING

Устройство за повдигане и изсипване на купи Gostol BOWL LIFTING AND TILTING DEVICE DP 10

Формовъчен делител без преса Jac Moulding divider without press

Формовъчен делител без преса Jac Moulding divider without press-plate Diviform

Хлеборезачна машина Sinmag Bread slicer MANO

Хлеборезачна машина Sinmag Bread slicer MANO

Gostol Sabotin 3 - oкръглител за хляб

Sinmag Europe SE10l Планетарен миксер 10л

Sinmag Europe SE10l Планетарен миксер 10л

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofe

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofer with automatic unloading BA S

Вертикален формител за багети  с контрол на скоростта Jac Verti

Вертикален формител за багети с контрол на скоростта Jac Vertical moulder Tradi

Клипси с тел

Клипси с тел

Ламинатор за тесто Sinmag Dough sheeter SM 520E

Ламинатор за тесто Sinmag Dough sheeter SM 520E

Устройство за повдигане и изсипване на купи с транспортируема к

Устройство за повдигане и изсипване на купи с транспортируема купа и скрепер Gostol BOWL LIFTING DP 10

Формовъчен делител Jac Moulding divider Tradiform

Формовъчен делител Jac Moulding divider Tradiform

Хлеборезачна машина Sinmag Bread slicer AUTO

Хлеборезачна машина Sinmag Bread slicer AUTO

Автоматичен делител със заключващ капак Jac Automatic divisor-m

Автоматичен делител със заключващ капак Jac Automatic divisor-moulder Paniform

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofe

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofer with automatic unloading BA XL

Вертикален формител за багети  Jac Vertical moulder Unic

Вертикален формител за багети Jac Vertical moulder Unic

Конусовиден окръглител за тесто Гостол Словения SABOTIN 1 и SABOTIN 2

Ламинатор за тесто Sinmag Dough sheeter SM 520F

Ламинатор за тесто Sinmag Dough sheeter SM 520F

Повдигач-обръщач за казани на спирални миксери Gostol BOWL LIFT

Повдигач-обръщач за казани на спирални миксери Gostol BOWL LIFTING AND TILTING DEVICE DP 1 HIGH

Хоризонтален резач за блатове и малки хлебчета Sinmag Horizonta

Хоризонтален резач за блатове и малки хлебчета Sinmag Horizontal slicer HS 3S

Цифров планетарен миксер от неръждаема стомана Sinmag SM10LS

Цифров планетарен миксер от неръждаема стомана Sinmag SM10LS

Втасалник за тесто Jac INTERMEDIATE PROOFER MB L

Втасалник за тесто Jac INTERMEDIATE PROOFER MB L

Ламинатор за тесто Sinmag Dough sheeter LAMINATO

Ламинатор за тесто Sinmag Dough sheeter LAMINATO

Окръглител с колан Гостол Словения TOOS RN AND TOOS 3000 R

Основа за всички модели вертикални формители JAC Bases

Основа за всички модели вертикални формители JAC Bases

Повдигач-обръщач за казани на спирални миксери Gostol BOWL LIFT

Повдигач-обръщач за казани на спирални миксери Gostol BOWL LIFTING AND TILTING DEVICE DP 1 LOW

Хидравличен делител JAC Hydraulic divider DIV

Хидравличен делител JAC Hydraulic divider DIV

Хоризонтален резач за блатове и малки хлебчета Sinmag Horizonta

Хоризонтален резач за блатове и малки хлебчета Sinmag Horizontal slicer HS3

Цифров планетарен миксер от неръждаема стомана Sinmag SM20LS

Цифров планетарен миксер от неръждаема стомана Sinmag SM20LS

Изходна лента за всички модели формители JAC TRF 20

Изходна лента за всички модели формители JAC TRF 20

Ламинатор за тесто - Flamic SF500

Повдигач-обръщач за казани на спирални миксери Gostol BOWL LIFT

Повдигач-обръщач за казани на спирални миксери Gostol BOWL LIFTING AND TILTING DEVICE DP 1 STANDART

Пруфер за тесто Jac INTERMEDIATE PROOFER MB S

Пруфер за тесто Jac INTERMEDIATE PROOFER MB S

Хидравличен делител JAC Hydraulic divider DIV-R

Хидравличен делител JAC Hydraulic divider DIV-R

Хлеборезачна машина Jac Pico 450M

Хлеборезачна машина Jac Pico 450M

Цифров планетарен миксер от неръждаема стомана Sinmag SM40LS

Цифров планетарен миксер от неръждаема стомана Sinmag SM40LS

Изходна лента за всички модели формители JAC TRF 30

Изходна лента за всички модели формители JAC TRF 30

Ламинатор за тесто Gostol Slovenia VA 650

Пруфер за тесто Jac INTERMEDIATE PROOFER MB XL

Пруфер за тесто Jac INTERMEDIATE PROOFER MB XL

Ръчен планетарен миксер Sinmag Manual Planetary mixer SM 100C

Ръчен планетарен миксер Sinmag Manual Planetary mixer SM 100C

Спирален миксер с устройство за повдигане и накланяне на купата

Спирален миксер с устройство за повдигане и накланяне на купата Gostol SPIRAL MIXER WITH BOWL AND LIFTING AND TILTING DEVICE HPM/L 100T

Хидравличен делител за тесто Sinmag Hydraulic divider DIVOTRAD

Хидравличен делител за тесто Sinmag Hydraulic divider DIVOTRAD

Хлеборезачна машина Jac Pico 450

Хлеборезачна машина Jac Pico 450

Rollmatic ROLL S5B - ръчен компактен ламинатор

Rollmatic ROLL S5B - ръчен компактен ламинатор

Втасалник за тесто Sinmag Proofer SM716FB

Втасалник за тесто Sinmag Proofer SM716FB

Мини оформител за тесто Sinmag Mini moulder SANDO

Мини оформител за тесто Sinmag Mini moulder SANDO

Решетка за делител за тесто Sinmag Grids for DIVOTRAD

Решетка за делител за тесто Sinmag Grids for DIVOTRAD

Ръчен планетарен миксер Sinmag Manual Planetary mixer SM 200

Ръчен планетарен миксер Sinmag Manual Planetary mixer SM 200

Спирален миксер с устройство за повдигане и накланяне на купата

Спирален миксер с устройство за повдигане и накланяне на купата Gostol SPIRAL MIXER WITH BOWL AND LIFTING AND TILTING DEVICE HPM/M 100T

Хлеборезачна машина Jac Picomatic 450

Хлеборезачна машина Jac Picomatic 450

Rollmatic ROLL SHV - ръчен компактен ламинатор

Механичен планетарен миксер Sinmag Manual Planetary mixer SM 20

Механичен планетарен миксер Sinmag Manual Planetary mixer SM 200C

Пруфер за втасване на тесто Sinmag Proofer SM716F

Пруфер за втасване на тесто Sinmag Proofer SM716F

Спирален миксер с устройство за повдигане и накланяне на купата

Спирален миксер с устройство за повдигане и накланяне на купата Gostol SPIRAL MIXER WITH BOWL AND LIFTING AND TILTING DEVICE HPM/L 75 T

Формител за франзели Sinmag Baguette moulder SM380S

Формител за франзели Sinmag Baguette moulder SM380S

Хидравличен разделител за тесто с кръгла купа Sinmag Hydraulic

Хидравличен разделител за тесто с кръгла купа Sinmag Hydraulic divider DIVO

Хлеборезачна машина Jac Picomatic 450М

Хлеборезачна машина Jac Picomatic 450М

Kwik Lok 1002 EP - Клипс машина с принтер

Rollmatic ROLL S5BM - ръчен компактен ламинатор

Механичен планетарен миксер Sinmag Manual Planetary mixer SM 50

Механичен планетарен миксер Sinmag Manual Planetary mixer SM 500C

Пруфер за ферментация на тесто Sinmag Proofer SM12P

Пруфер за ферментация на тесто Sinmag Proofer SM12P

Спирален миксер с устройство за повдигане и накланяне на купата

Спирален миксер с устройство за повдигане и накланяне на купата Gostol SPIRAL MIXER WITH BOWL AND LIFTING AND TILTING DEVICE HPM/M 75 T

Формител за франзели и багети Sinmag Baguette moulder BAGUETTE

Формител за франзели и багети Sinmag Baguette moulder BAGUETTE

Хидравличен разделител за тесто Sinmag Hydraulic divider DIVo

Хидравличен разделител за тесто Sinmag Hydraulic divider DIVo

Хлеборезачна машина Jac Machines Duro 450

Хлеборезачна машина Jac Machines Duro 450

Rollmatic ROLL SH50B-05 - ръчен компактен ламинатор

Sinmag - количка за тави ER1-15W

Делител за тесто Sinmag Bun divider SM5 30

Делител за тесто Sinmag Bun divider SM5 30

Дигитален планетарен миксер Sinmag Digital Planetary mixer SM20

Дигитален планетарен миксер Sinmag Digital Planetary mixer SM20L

Оформител за хляб VIPAVA Gostol

Спирален миксер Gostol DOUGH MIXER DK100

Спирален миксер Gostol DOUGH MIXER DK100

Финален пруфер за тунелна пещ Gostol Slovenia

Финален пруфер за тунелна пещ Gostol Slovenia

Хлеборезачна машина Jac Machines Duro 450M

Хлеборезачна машина Jac Machines Duro 450M

Rollmatic ROLL SH50B-60B - ръчен компактен ламинатор

Делител и окръглител за питки Sinmag Bun divider rounder SM3 30

Делител и окръглител за питки Sinmag Bun divider rounder SM3 30

Дигитален планетарен миксер Sinmag Digital Planetary mixer SM40

Дигитален планетарен миксер Sinmag Digital Planetary mixer SM40L

Междинен профер Gostol IK

Междинен профер Gostol IK

Спирален миксер за тесто с подвижна купа Gostol SPIRAL DOUGH MI

Спирален миксер за тесто с подвижна купа Gostol SPIRAL DOUGH MIXER WITH REMOVABLE BOWL SMH N150

Хлеборезачна машина Jac Machines Duro 600

Хлеборезачна машина Jac Machines Duro 600

Rollmatic ROLL SH6600 - ръчен ламинатор

Делител и окръглител за питки Sinmag Bun divider rounder SM4 30

Делител и окръглител за питки Sinmag Bun divider rounder SM4 30

Дигитален планетарен миксер Sinmag Digital Planetary mixer SM60

Дигитален планетарен миксер Sinmag Digital Planetary mixer SM60L

Конвекторна фурна Sinmag Convection oven SM705E

Конвекторна фурна Sinmag Convection oven SM705E

Спирален миксер за тесто с подвижна купа Gostol SPIRAL DOUGH MI

Спирален миксер за тесто с подвижна купа Gostol SPIRAL DOUGH MIXER WITH REMOVABLE BOWL SMH N125

Хлеборезачна машина Jac Modena +450

Хлеборезачна машина Jac Modena +450

Rollmatic ROLL SH6002 - ръчен ламинатор

Делител и окръглител за питки Sinmag Bun divider rounder SM9 36

Делител и окръглител за питки Sinmag Bun divider rounder SM9 36

Дигитален планетарен миксер Sinmag Digital Planetary mixer SM80

Дигитален планетарен миксер Sinmag Digital Planetary mixer SM80L

Спирален миксер за тесто с подвижна купа Gostol SPIRAL DOUGH MI

Спирален миксер за тесто с подвижна купа Gostol SPIRAL DOUGH MIXER WITH REMOVABLE BOWL SMH N100

Хлеборезачна машина Jac Modena +450M

Хлеборезачна машина Jac Modena +450M

Rollmatic ROLL SH500-600 - ръчен ламинатор

Делител за тесто KRAS Gostol Gopan

Делител за тесто KRAS Gostol Gopan

Дълъг формител Gostol Slovenia VIP 1

Спирален миксер за тесто с подвижна купа Gostol SPIRAL DOUGH MI

Спирален миксер за тесто с подвижна купа Gostol SPIRAL DOUGH MIXER WITH REMOVABLE BOWL SMH N75

Хлеборезачна машина Jac Eco+ 450

Хлеборезачна машина Jac Eco+ 450

Rollmatic ROLL star 700 - автоматичен ламинатор за тесто

Делител за тесто Jac Pressurised volumetric divider PE50P

Делител за тесто Jac Pressurised volumetric divider PE50P

Дълъг формител Gostol Slovenia VIPAVA RR

Спирален миксер за тесто с фиксирана купа Gostol SPIRAL DOUGH M

Спирален миксер за тесто с фиксирана купа Gostol SPIRAL DOUGH MIXER SMF 100 T

Хлеборезачна машина Jac Eco+ 450M

Хлеборезачна машина Jac Eco+ 450M

Rollmatic ROLL eurostar - автоматичен ламинатор за тесто

Делител за тесто с отворена фуния Jac Open hopper volumetric di

Делител за тесто с отворена фуния Jac Open hopper volumetric divider GD

Дълъг формител Gostol Slovenia VIPAVA F

Спирален миксер за тесто с фиксирана купа Gostol SPIRAL DOUGH M

Спирален миксер за тесто с фиксирана купа Gostol SPIRAL DOUGH MIXER SMF 75 T

Хлеборезачна машина Jac Eco+ 600

Хлеборезачна машина Jac Eco+ 600

Rollmatic ROLL eurolabo - автоматичен ламинатор за тесто

Делител за тесто с отворена фуния Jac Open hopper volumetric di

Делител за тесто с отворена фуния Jac Open hopper volumetric divider GDS

Спирален миксер Sinmag SM 25

Спирален миксер Sinmag SM 25

Хлеборезачна машина Jac Face+ 450

Хлеборезачна машина Jac Face+ 450

Rollmatic ROLL Euromatic - полуавтоматичен ламинатор за тесто

Безмаслен планетарен миксер “C SHAPE”

Делител за тесто с автоматична везна Gostol Slovenia KRAS ATT

Делител за тесто с автоматична везна Gostol Slovenia KRAS ATT

Спирален миксер Sinmag SM 50T

Спирален миксер Sinmag SM 50T

Хлеборезачна машина Jac Face+ 450M

Хлеборезачна машина Jac Face+ 450M

Безмаслен планетарен миксер “BRIDGE SHAPE”

Делител за тесто MARK и делител за тесто с автоматична везна Go

Делител за тесто MARK и делител за тесто с автоматична везна Gostol Slovenia MARK ATT

Спирален миксер Sinmag SM 60T

Спирален миксер Sinmag SM 60T

Хлеборезачна машина Jac New Self 450

Хлеборезачна машина Jac New Self 450

Делител за тесто с автоматична везна Gostol Slovenia SOCA ATT

Делител за тесто с автоматична везна Gostol Slovenia SOCA ATT

Спирален миксер Sinmag SM80T

Спирален миксер Sinmag SM80T

Хлеборезачна машина Jac New Self 450M

Хлеборезачна машина Jac New Self 450M

Спирален миксер Sinmag SM120T

Спирален миксер Sinmag SM120T

Хлеборезачна машина Jac Self Plus

Хлеборезачна машина Jac Self Plus

Спирален миксер Sinmag SM200T

Спирален миксер Sinmag SM200T

Хлеборезачна машина Jac Varia Pro

Хлеборезачна машина Jac Varia Pro

Спирален миксер Sinmag SM 120A

Спирален миксер Sinmag SM 120A

Хлеборезачна машина Jac Varia Self

Хлеборезачна машина Jac Varia Self

Спирален миксер Sinmag SM 200A

Спирален миксер Sinmag SM 200A

Хлеборезачна машина Jac Chute

Хлеборезачна машина Jac Chute

Машина за повдигане и изсипване на купи Sinmag Bowl lift BLC-80

Машина за повдигане и изсипване на купи Sinmag Bowl lift BLC-80

Хлеборезачна машина Jac Full 520 T2

Хлеборезачна машина Jac Full 520 T2

Машина за повдигане и изсипване на купи Sinmag Bowl lift ELEVAT

Машина за повдигане и изсипване на купи Sinmag Bowl lift ELEVATO

Хлеборезачна машина Jac Full 520 T3

Хлеборезачна машина Jac Full 520 T3

Спирален миксер Sinmag KM25

Спирален миксер Sinmag KM25

Хлеборезачна машина Jac Zip

Хлеборезачна машина Jac Zip

Спирален миксер Sinmag KM50T

Спирален миксер Sinmag KM50T

Хлеборезачна машина Jac Slim

Хлеборезачна машина Jac Slim

Спирален миксер Sinmag KM80T

Спирален миксер Sinmag KM80T

Спирален миксер Sinmag KM120T

Спирален миксер Sinmag KM120T

Нож за кроасани 5 ролков двустранен

Циклотермичена тунелна пещ за хляб Gostol Slovenia

Циклотермичена тунелна пещ за хляб Gostol Slovenia

Sinmag - количка за тави ER1-20W

Ръчен конвектомат Sinmag Convection oven SM710E

Ръчен конвектомат Sinmag Convection oven SM710E

Нож за кроасани един ред

Нож за кроасани един ред

Термо маслена тунелна пещ с няколко етажа Triglav Gostol Sloven

Термо маслена тунелна пещ с няколко етажа Triglav Gostol Slovenia

Sinmag - количка за тави ER1-20

Ръчен конвектомат фурна Sinmag Convection oven SM805E

Ръчен конвектомат фурна Sinmag Convection oven SM805E

Нож за кроасани 5 ролков едностранен

Sinmag - количка за тави ER1-15

Ръчен конвектомат Sinmag Convection oven SM810E

Ръчен конвектомат Sinmag Convection oven SM810E

Програмируем конвектомат Sinmag Convection oven SM705EEP

Програмируем конвектомат Sinmag Convection oven SM705EEP

Програмируем конвектомат Sinmag Convection oven SM710EEP

Програмируем конвектомат Sinmag Convection oven SM710EEP

Програмируем конвектомат Sinmag Convection oven SM805EEP

Програмируем конвектомат Sinmag Convection oven SM805EEP

Програмируем конвектомат Sinmag Convection oven SM810EEP

Програмируем конвектомат Sinmag Convection oven SM810EEP

Планирай маршрут