Силозна и дозираща техника

Cepi Big Bag - за съхранение и транспортиране на хранителни продукти

Cepi Loading cell

Cepi Loading cell

Cepi Antiexplosion hatch

Cepi Globosilos - Силоз за прахообразни вещества - капацитет 10-120 Mc

Cepi Capacitive probe

Cepi WP 104/105

Cepi Security valve

Cepi Cepatic security valve

Cepi Filtering sleevs

Cepi Sifter

Cepi Collecting filters with socks

Cepi Monosock filter on recovery hopper

Cepi Sock filter on Silbox

Cepi Venting sock filter on Silsystem

Cepi Self-cleaning centralized filter for dust exhaustion

Cepi Self-cleaning dynamic filter with sleeves, 12 or 24 MQ

Cepi Dust exhausting system

Cepi Litercounter

Cepi Dust exhaustion system

Cepi Dehumidification system

Cepi Pump

Cepi Deferrizzator

Cepi Turbosifter

Cepi Sifter on Bag Unloading System

Cepi Gravity vibrosifter

Cepi Line vibrosifter

Cepi Clutch with spherical valve

Cepi Drum diverter

Cepi Two ways "Lift" diverter

Cepi Two ways flag diverter

Cepi Four ways diverter

Cepi Blowing unit

Cepi Screw conveyor

Cepi Butterfly valve

Cepi Rotary valve

Cepi Bag Unloading System - за съхранение на хранителни продукти

Cepi Silbox - силози за съхранение и екстракция на прахообразни и гранулирани продукти.

Cepi WP 110

Cepi Silsystem - силози за хранителни продукти с вградена филтрираща функция.

Cepi WP 140

Cepi Fibrosil - Силози с встъклена повърхност.

Cepi WP 300

Cepi Micro

Cepi PC PANEL

Cepi Control supervisor interfaced with WP

Силози с дозираща система Cepi Italy

Cepi Process supervisor interfaced with PLC

Планирай маршрут