Пруфери
Пруфер за тесто Jac INTERMEDIATE PROOFER MB S

Пруфер за тесто Jac INTERMEDIATE PROOFER MB S

Втасалник за тесто Jac INTERMEDIATE PROOFER MB L

Втасалник за тесто Jac INTERMEDIATE PROOFER MB L

Пруфер за тесто Jac INTERMEDIATE PROOFER MB XL

Пруфер за тесто Jac INTERMEDIATE PROOFER MB XL

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofe

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofer with automatic unloading BA S

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofe

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofer with automatic unloading BA L

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofe

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofer with automatic unloading BA XL

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofe

Автоматичен пруфер за тесто (втасалник) Jac Intermediate proofer with automatic unloading BA pro

Пруфер за втасване на тесто Sinmag Proofer SM716F

Пруфер за втасване на тесто Sinmag Proofer SM716F

Втасалник за тесто Sinmag Proofer SM716FB

Втасалник за тесто Sinmag Proofer SM716FB

Пруфер за ферментация на тесто Sinmag Proofer SM12P

Пруфер за ферментация на тесто Sinmag Proofer SM12P

Финален пруфер за тунелна пещ Gostol Slovenia

Финален пруфер за тунелна пещ Gostol Slovenia

Междинен профер Gostol IK

Междинен профер Gostol IK

Планирай маршрут