R&D

Нашите R & D лаборатории за развитие на нови продукти са оборудвани за извършване на тестове в прединдустриално и индустриално лабораторно ниво.

За тази цел, те са оборудвани с лабораторни и производствени машини с цел постигане на реални резултати в своите формулировки при анализ на суровини и крайни продукти.

Постоянно разработваме нови продукти и предлагаме нашето НОУ -ХАУ на всички клиенти на Лобби от технологиите, рецептите, подходящите суровини и оборудване до производството на крайния продукт и успешното му налагане в търговската мрежа.

Ние се грижим за усъвършенстване на качеството на предлаганата от клиентите на Lobbi крайна продукция с цел гарантиране на конкуретноспособността и развитието на техния бизнес и постигане на един по-здравословен и по-добър начин на живот.