Някои отговори на вашите въпроси

Предвид динамичния пазар, какво да очакваме в бъдеще от Лобби?

Ние ще продължим да създаваме и предлагаме на клиентите продукти с бъдеще. На база на нашите опит и знания за това което търсят производителите-веригите търговци-крайните потребители.

Предвид, че българската покупателност е по-ниска от средната за Европа, изделията, които предлагате, конкурентни ли са, като цени за Българския пазар?

Нашите изделия винаги са конкуренти. Ще ни запитате как става това? - това става при планиране на големи обеми суровини с 12 месеца напред. От тук постигаме по ниски разходи и съответно по конкуренти цени без да променяме качеството на продуктите, които предлагаме.

С какво продукти на Лобби са отличителни на пазара?

- безкомпромисно качество и винаги конкурента цена, водещо до по-добри продажби за нас и нашите клиенти.

- нашите продукти винаги са придружени със сервиз и технологична помощ от доказани майстори техници и демонстратори.

Какви решения могат да открият хлебопроизводителите и сладкарите във ваше лице?

Фирмата ни е тясно специализирана в тези браншове.

Лобби извършва проектиране - доставка на машини - след това инсталация - обучение - създаване на рецепти - технология - след това ежедневна доставка на суровините. 

Ценното, което могат да открият при нас е не само самата суровина или машина! 

Ценни са идеите за създаване на продукти от рецептата - технологията - дизайна на опаковката. 

Тоест ние създаваме или подобряваме бизнеса на нашите клиенти.