Продукция

В сърцето на нашето производство е контролния център и лабораторията за развитие на нови продукти .

От тук се контролира всичко от суровините до готовия продукт.

Суровините са доставени от най- добрите производители в света което осигурява перфектно качество което предлагаме.