Каси за дистрибутори и куриери

Сгъваема каса за нехранителни продукти Clever-Move box 400 x 300 x 240 mm

Сгъваема каса за нехранителни продукти Clever-Move box 600 x 400 x 340 mm

Сгъваема каса за нехранителни продукти AFL box 600 x 400 x 440 mm

Сгъваема каса за нехранителни продукти Ecofold box 600 x 400 x 393 mm

Сгъваема каса за нехранителни продукти Clever-Retail box 600 x 400 x 285 mm

Каса за хранителни продукти Clever-Fresh box 600 x 400 x 125 mm

Каса за хранителни продукти Clever-Fresh box 600 x 400 x 175 mm

Каса за хранителни продукти Clever-Fresh box 600 x 400 x 240 mm

Каса за хранителни продукти Clever-Fresh box 600 x 400 x 240 mm

Каса за хранителни продукти Clever-Agri box 600 x 400 x 240 mm

Каса за хранителни продукти Clever-Agri box 600 x 400 x 240 mm

Каса за хранителни продукти Eurocrate 400 x 300 x 160 mm

Каса за хранителни продукти Eurocrate 600 x 400 x 123 mm

Каса за хранителни продукти Eurocrate 600 x 400 x 175 mm

Каса за хранителни продукти Eurocrate 600 x 400 x 228 mm

Сгъваема каса Foldable box 400x300x220mm

Сгъваема каса Foldable box 600x400x220mm

Сгъваема каса Foldable box 600x400x280mm

Сгъваема каса Foldable box 600x400x320mm

Сгъваема каса Foldable box 800 x 600 x 445 mm

Планирай маршрут