От месец април 2011 ЛОББИ БЪЛГАРИЯ стартира нова продуктова гама специално предназначена за сладкарите и производителите на шоколад и захарни изделия в България!