От 01.02.2011 пуснахме на Българския пазар 10 % микс за производство на средиземноморски хлябове