Kakao prah
Kakao 10-12%

Kakao 10-12%

Alkalizovani kakao prah 22 – 24%

Alkalizovani kakao prah 22 – 24%

Planirana maršuta